References

 • 1999, International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage

 • 2007, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları

 • 1988, A History of the Seljuks: İbrahim Kafesoğlu's Interpretation and the Resulting Controversy

 • 2007, "What Have You Done for Anatolia Today?": Islamic Archaeology in the Early Years of the Turkish Republic, 243-252

 • Seyahatnamelerde Konya

 • Adkins, Lesley.; Adkins, Roy A., 2009, Archaeological Illustration

 • Ağaoglu, Bülent, 1982, Kervansaray, Han, Kale ve Hisarlar Hakkında Bibliyografya

 • Ahmad, Zofia; Chicoine, Luke, 2021, Silk Roads to Riches: Persistence Along an Ancient Trade Network

 • Akalın, F. Berna, 2010, Malatya İli Battalgazi İlçesi Kervansaray Mekanının Seramik Enstalasyon Çalışmalarıma Etkisi

 • Akar, Tuba, 2009, Osmanlı Kentinde Ticari Mekânlar: Bedesten-Han-Arasta-Çarşı Mekânları Literatür Değerlendirmesi, 267-292

 • Altun, Ara, 1990, An Outline of Turkish Architecture in the Middle Ages

 • Arık, Rüçhan, 2000, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri

 • Asatekin, Gül; Brackman, Pascal; Deruyter, Martin, 1996, Along Ancient Trade Routes: Seljuk Caravanserais and Landscapes in Central Anatolia

 • Aslanapa, Oktay, 1971, Turkish Art and Architecture

 • Aslanapa, Oktay, 1963, Orta Çağda Türklerin İleri Bir Sosyal Yardım Müessesesi: Kervansaraylar, 26-30

 • Aslanapa, Oktay, 1984, Türk Sanatı

 • Atçeken, Zeki, 1998, Konya'daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması: Konya Şer'iyye Sicil Kayıtlarına Göre

 • Avcı, Oğulcan, 2019, Anadolu Selçuklu Devlet Adamlarının Yaptırdıkları Kervansaraylar

 • Aycibin, Seda, 2018, Anadolu Kervansaraylarının Tarihsel ve Mimari Gelişimi, Kervansaray Yapılarının İşlevlendirilerek Yeniden Kullanımı

 • Aydoğdu, Mehmet, 2003, Anadolu Selçuklu Kervansarayları Üzerine Bir İnceleme

 • Aytaç, İsmail, 2006, Harput-Palu-Diyarbakır Güzergahındaki Kervansaraylar, 18-22

 • Bakkal, Ali, 2019, Antalya Selçuklu Kervansarayları, 521-570

 • Barceló, Juan A., 2007, Automatic Archaeology, 437-56

 • Baş, Ali, 2007, Konya-Beyşehir–Derebucak Kervanyolu, 129-142

 • Baş, Ali, 2015, Kuruceşme Hanı Temizlik ve Restorasyon Çalışmaları, 125-147

 • Baş, Ali, 2001, Bilinmeyen Bir Selçuklu Kervansarayı: Yıkık Han, 93-101

 • Baş, Ali, 1996, Konya-Hatunsaray-Seydişehir Kervanyolu Üzerine Düşünceler, 141-167

 • Battuta, Ibn; Gibb, HAR, 1929, Travels in Asia and Africa, 1325-54

 • Bayat, Ali Haydar, 2006, Turkish Medical History of the Seljuk Era, 1-14

 • Bayburtluoğlu, Zafer, 1995, Caca Oğlu Nureddin'in Vakfiyesi'nde Adı Geçen Yapılar, 5-8

 • Bayhan, Ahmet Ali; Salman, Fikri, 2010, Çankırı/Korgun-Kurşunlu Kervan Yolu Üzerine Tespitler, 1-14

 • Bayhan, Ahmet Ali; Salman, Fikri, 2010, Adıyaman/Gölbaşı'nda Bir Anadolu Selçuklu Kervansarayı: Kamereddin (Derbend Ağzı) Hanı, 1-10

 • Baykara, Tuncer, 1985, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya

 • Bayrak, M. Orhan, 1982, Turkiye Tarihi Yerler Kılavuzu

 • Bayram, Sadi; Karabacak, Ahmet Hamdi, 1981, Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, 31-69

 • Bedirhan, Yaşar, 2014, Türkiye Selçuklularında Dış Ticaret, 371-402

 • Bektaş, Cengiz, 1999, Selçuklu Kervansarayları, Korunmaları ve Kullanılmaları Üzerine Bir Öneri

 • Belli, Filiz Başbaydar; Urfalıoğlu, Nur, 2023, Bitlis Kentinin Günümüze Ulaşamayan Hanları, 217-240

 • Blessing, Patricia, 2016, Rebuilding Anatolia after the Mongol Conquest: Islamic Architecture in the Lands of Rum, 1240–1330

 • Blessing, Patricia, 2017, Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100-1500

 • Bosworth, C Edmund, 2017, The Turks in the early Islamic world

 • Bosworth, Clifford Edmund, 2019, New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual

 • Boz, Murat, 2014, XIII-XV. Yüzyıllarda Anadolu Kentleri ve Kentliler

 • Bozer, Rüstem, 1994, Eğirdir Hanı 1993 Yılı Kazı Çalışmaları

 • Bozer, Rüstem; Çeken, Muharrem, 2016, Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze Eserleri

 • Branning, Katharine, 2001, The Seljuk Han in Anatolia

 • Bruno, Fabio; Bruno, Stefano; De Sensi, Giovanna; Luchi, Maria-Laura; Mancuso, Stefania; Muzzupappa, Maurizio, 2010, From 3D reconstruction to virtual reality: A complete methodology for digital archaeological exhibition, 42-49

 • Burdick, Anne; Drucker, Johanna; Lunenfeld, Peter; Presner, Todd; Schnapp, Jeffrey, 2012, Digital_Humanities

 • Buyruk, Hasan, 2021, Iğdır Kervan Sarayı ve Kervan Yolu Üzerine Yeni Değerlendirmeler, 119-138

 • CAGDAS, GulenA GENERATIVE MODEL FOR ANATOLIAN MEDRESES BY ANALYZING OF PRECEDENT

 • Cahen, Claude, 2014, The Formation of Turkey: the Seljukid Sultanate of Rum: Eleventh to Fourteenth Century

 • Cahen, Claude, 1968, Pre-Ottoman Turkey a General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071-1330

 • Çakmak, Şakir, 2020, Yeni Bulgular Işığında İncir Hanı, 605-633

 • Cameron, Fiona; Kenderdine, Sarah, 2007, Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse

 • Canby, Sheila R.; Beyazit, Deniz; Rugiadi, Martina; Peacock, Andrew C. S., 2016, Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs

 • Canby, Sheila; Beyazıt, Deniz; Rugiadi, Martina, 2020, Seljuqs and their Successors: Art, Culture and History

 • Cangül, Caner; Şentürk, A. ErdemKültür Envanteri

 • ÇEKÜLİpek Yolu-Kültür Yolu

 • Cezar, Mustafa, 1976, Türk Tarihinde Kervansaray

 • Ching, Francis D. K.,, 1975, Architectural Graphics

 • Ching, Francis DK; Jarzombek, Mark M; Prakash, Vikramaditya, 2017, A global history of architecture

 • Çınar, Kerim; Bulut, Mehmet; Yiğit, İlker, 2014, Tarihi İpek Yolu'nun Kuzey Anadolu Güzergahı, 123-150

 • Comnena, Anna, 1969, The Alexiad

 • Constable, Olivia Remie, 2004, Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages

 • Coutinho, Filipe; e Costa, Eduardo Castro; Duarte, José Pinto; Krüger, Mário, 2011, A Computational Interpretation of” De re aedificatoria”: Translating Alberti’s Column System into a Shape Grammar, 788-798

 • Crane, Howard, 1993, Notes on Saldjūq Architectural Patronage in Thirteenth Century Anatolia, 1-57

 • Dabanlı, Ömer; Şimşek, Muradiye, 2023, Ancient Witnesses of the Silk Road: The Cultural Tourism Potential of Historical Caravanserais in Anatolia

 • Darendeli, Tuğçe; Binan, Can Şakir, 2021, Seljuks Inherit to Anatolia; Caravanserais, 137-172

 • Del, André; Tavernari, Cinzia, 2009, Les Reseaux de Thiessen. Application à la Géolocalisation Robuste de Caravansérails Décrits dans les Récits de Voyageurs, 97-101

 • Demirci, Doğan, 2014, Isparta’daki Kervan Yolları Üzerine Bazı Düşünceler, 98-123

 • Denknalbant, Ayşe, 2004, Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri

 • Dunn, Stuart; Woolford, Kirk, 2013, Reconfiguring Experimental Archaeology Using 3D Movement Reconstruction, 277-291

 • Dursun, Şükrü, 2018, Anadolu Selçuklu Dönemi Avanos-Kayseri Kervan Yolunda Bir Durak Noktası: Suvermez Kervansarayı, Mescidi ve Sarnıçları, 37-57

 • Dursun, Şükrü; Duran, Remzi, 2018, Anadolu Selcuklulari Dönemi Konya Ticaret Yolları

 • Eravşar, Osman, 2007, Anatolia-Syria Caravan Roads and Menzil Caravansaries in the Thirteenth Century, 583-599

 • Eravşar, Osman, 2011, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları

 • Eravşar, Osman, 2017, Yolların Tanıkları (Witnesses of the Way)

 • Eravşar, Osman; Yavuz, Pembe Ayşil; Toprak, Gülam Muhammet Vedat, 2013, Ortaçağda, Kuzey Anadolu Yolları ve Yol Üstü Kuruluşları

 • Eraybat, Gamze Fahriye, 2011, Tarihi Konaklama Yapılarının Doğuşu, Gelişimi ve Günümüzde Çağdaş İşlevle Değerlendirilmesi: Edirne Rüstempaşa Kervansarayı Örneği

 • Erdmann, Kurt, 1959, Seraybauten des Dreizehnten und Vierzehnten Jahrhunderts in Anatolien, 77-94

 • Erdmann, Kurt, 1964, Karavansaraybauten neuerer Zeit in Anatolien

 • Erdmann, Kurt, 1955, Notizen Zum Inneranatolischen Karavansaray Beobachtungen auf Einer Reise im Juli 1953, 5-29

 • Erdmann, Kurt; Erdmann, Hanna, 1961, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts

 • Ergi̇n, Osman Nuri̇, 2013, Türkiye'de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

 • Ersoy, Bozkurt, 1995, Osmanlı Öncesi Anadolu Kervan Yolları ve Üzerindeki Kervansaraylar, 22-26

 • Ertaş, Mehmet Yaşar, 2011, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yollar: Kaldırımlar, Köprüler ve Kervansaraylar, 43-53

 • Ertepınar Kaymakcı, Pınar, 2005, Geoarchaelogical Investigation of Central Anatolian Caravanserais Using GIS

 • Ertuğ, Ahmet; Bragner, Mine Timur; Widmer, Eduard; Alok, Ersin, 1991, The Seljuks: A Journey Through Anatolian Architecture

 • Ertunç, Çiğdem Önkol, 2020, Anadolu Selçuklu Taçkapılarında Kavsara Sistemleri, 74-83

 • Eshaghi, Sarvin; Afshar, Sepehr Vaez; Varinlioğlu, Guzden, 2021, The Sericum Via: A Serious Game For Preserving Tangible And Intangible Heritage Of Iran

 • Eskikurt, Adnan, 2014, Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları, 15-40

 • Ettinghausen, Richard; Grabar, Oleg, 1987, The Art and Architecture of Islam: 650–1250

 • Favro, Diane, 2012, Se non è vero, è ben trovato (If Not True, It Is Well Conceived): Digital Immersive Reconstructions of Historical Environments, 273-277

 • Forte, Maurizio; Dell'Unto, Nicolo; Issavi, Justine; Onsurez, Lionel; Lercari, Nicola, 2012, 3D Archaeology at Çatalhöyük, 351-378

 • Forte, Maurizio; Siliotti, Alberto; Renfrew, Colin, 1997, Virtual Archaeology: Great Discoveries Brought to Life Through Virtual Reality

 • Frankopan, Peter, 2017, The Silk Roads: A New History of the World

 • Freely, John, 2008, Storm on Horseback The Seljuk Warriors of Turkey

 • French, David, 1981, Roman roads and milestones of Asia Minor: 1 The pilgrim's road

 • Gaydarska, Bisserka, 2014, Spatial Analysis in Field Archaeology, 6976-6980

 • Gerçek, Murat, 2010, İşlevini Yitirmiş Kervansarayların, Günümüz Otel Yapılarına Dönüştürülmesindeki Mekansal Sorunlar

 • goKonya, 2021, Zıvarık Han

 • Güler, Mustafa, 1994, Han El Bağrur Kervansarayı'nın Restitüsyonu

 • Gündoğdu, Hamza, 1991, Aşkale Yakınlarında Karasu (Aşveyishan) Hanı, 289-300

 • Gündüz, Sema, 1999, Halfeti, Merkez Bucağı, Kalkan Köyü, Kantarma Mezrası Hanı, 268-269

 • Günel, Gökçe, 2010, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da İpek Yolu-Kervansaraylar–Köprüler, 133-146

 • Güran, Ceyhan, 1976, Türk hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi

 • Hill, Derek; Grabar, Oleg, 1967, Islamic Architecture and Its Decoration: AD 800-1500

 • Hillenbrand, Robert, 1994, The Art of the Saljūqs in Iran and Anatolia: Proceedings of a Symposium Held in Edinburgh in 1982

 • Hillenbrand, Robert, 1994, Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning

 • Hodder, Ian.; Orton, Clive, 1976, Spatial Analysis in Archaeology

 • Hosseini Jahanabad, Hadiseh, 2015, The Impact of Trade on the Transformation of Transport Routes in Anatolia: A Historical-Spatial Analysis

 • İlter, İsmet, 1969, Tarihi Türk Hanları

 • Indraprastha, Aswin; Shinozaki, Michihiko, 2009, The Investigation on Using Unity3D Game Engine in Urban Design Study, 1-18

 • Ioannides, Marinos; Addison, Alonzo; Georgopoulos, Andreas; Kalisperis, Loukas, 2008, Digital Heritage-Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia

 • ITU, MBLCaravanserais on the Route of Denizli-Konya-Antalya Denizli Uşak Burdur Isparta Antalya (Alanya Beyşehir Eğirdir).

 • Johansen, Else Marie, 2016, Rūmselçuk Caravanserais of Anatolia

 • Johanson, Christopher, 2009, Visualizing History: Modeling in the Eternal City, 403-418

 • Kalay, Yehuda; Kvan, Thomas; Affleck, Janice, 2007, New Heritage: New Media and Cultural Heritage

 • Karaca, ÖzkanSelçuklu ve Osmanlı Devletleri Döneminde Yollar

 • Karacan, Sami; Güngör, Y.; Karacan, E, 2016, Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri, Han ve Kervansarayların Günümüzde İpekyolu Projesine Dönüşümü, 171

 • Karpuz, Haşim, 2008, Konya ve Çevresindeki İpek Yolundan Kalan Hanlar, 77-107

 • Karpuz, Haşim; Kuş, Ahmet, 2009, Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü

 • Kateros, Stavros; Georgiou, Stylianos; Papaefthymiou, Margarita; Papagiannakis, George; Tsioumas, Michalis, 2015, A Comparison of Gamified, Immersive VR Curation Methods for Enhanced Presence and Human-Computer Interaction in Digital Humanities, 221-233

 • Kersten, T. P.; Lindstaedt, M., 2012, Potential of Automatic 3D Object Reconstruction from Multiple Images for Applications in Architecture, Cultural Heritage and Archaeology, 399-420

 • Kersten, Thomas P.; Lindstaedt, Maren, 2012, Image-Based Low-Cost Systems for Automatic 3D Recording and Modelling of Archaeological Finds and Objects, 1-10

 • Kiepert, Richard, 1904, Karte von Kleinasien in 24 Blatt. Massstab 1:400,000.

 • Kılcı, Ali; Günel, Gökçe, 2013, Anadolu'da Ipek Yolu, XI-XIV. Yuzyillarda Yollar ve Kervansaraylar

 • Kılıç, Bilge, 2015, Orhan Cezmi Tuncer'in Türk-İslam Sanat Tarihine Katkıları

 • Kirdar, Gulce; Ozgun, Feyza Nur Kocer; Balaban, Özgün; Varinlioglu, Guzden, 2023, An Augmented Reality Supported Participatory Web Platform to Track Eastern Anatolian Caravanserais, 85-98

 • Konyalı, İbrahim Hakkı, 1964, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi

 • Köroğlu, Rabia Eda, 2021, Batı Anadolu'da Kervansaraylar ve Bu Kervansarayların Anadolu Ticari Hayatındaki Yeri ve Önemi (1071-1308)

 • Kuban, Doğan, 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram Ve Uygulama

 • Kuban, Doğan, 2002, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı

 • Kuban, Doğan, 1965, Anadolu-Türk Mimarisi Tarihi, I: Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları

 • Kunduracı, Osman, 2017, Konya-Alanya Güzergahındaki Selçuklu Kervansaraylarının Eşrefoğlu Beyliği'ne Sunduğu Katkılar, 181-208

 • Kutlu, Mehmet, 2019, Divriği Yakınlarındaki "Burmahan" Üzerine Bir Değerlendirme

 • Kutlu, Mehmet, 2009, Seljuk Caravanserais in the Vicinity of Denizli: Han-Abad (Çardakhan) and Akhan

 • Kutluay, Sevgi; Şahin, Seracettin, 2015, İhtişamlı Bir İmparatorluk Görkemli Bir Miras Selçuklular

 • Kuyulu, İnci, 1996, Anadolu Selçuklu Kervansarayları ile Orta Asya Kervansaraylarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Deneme, 51-79

 • Lange, Christian; Songül, Macit, 2011, Seljuqs: Politics, Society and Culture

 • Lloyd, Seton; Rice, David Storm, 1958, Alanya ('Alā'iyya)

 • Manferdini, A. M.; Remondino, F., 2012, A Review of Reality-Based 3D Model Generation, Segmentation and Web-Based Visualization Methods, 103-123

 • Manferdini, Anna Maria; Remondino, Fabio, 2010, Reality-Based 3D Modeling, Segmentation and Web-Based Visualization, 110-124

 • MBL617EMBL617E Special Topics in Architectural Design Computing, Theory and Methods in Digital Heritage

 • McClary, Richard P., 2017, Rum Seljuq Architecture, 1170-1220: The Patronage of Sultans

 • Meinecke, Michael, 1976, Fayencedekorationen seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien

 • Morgan, Colleen L., 2009, (Re)Building Çatalhöyük: Changing virtual reality in archaeology, 468-487

 • Nagakura, Takehiko; Mann, Eytan; Keller, Eliyahu; Jarzombek, Mark, 2021, Telling Stories of Site: The Case of Lifta, 403–417

 • Nagakura, Takehiko; Tsai, Daniel; Pinochet, Diego, 2015, Digital Heritage Visualizations of the Impossible, 1-19

 • Ödekan, Ayla; Necipoğlu, Nevra; Akyürek, Engin; Türkoğlu, İnci, 2016, The Byzantine Court: Source of Power and Culture

 • Ögel, Semra, 1994, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi

 • Ögel, Semra, 2008, The Seljuk Face of Anatolia: Aspects of the Social and Intellectual History of Seljuk Architecture, 1-15

 • Önge, Mustafa, 2007, Caravanserais as Symbols of Power in Seljuk Anatolia, 49-69

 • Önge, Mustafa, 2004, Restoration of Zazadin Han a 13th Century Seljukid Caravanserai near Konya

 • Oxman, Rivka, 2008, Digital Architecture as a Challenge for Design Pedagogy: Theory, Knowledge, Models and Medium, 99-120

 • Özbek, Ömer, 1976, Eğridir Mübarizüddin Ertokuş Kervansarayı, 293-311

 • Özcan, Koray, 2015, Selçuklu Çağında Anadolu Kentleşme Koridoru, 185-206

 • Özcan, Koray, 2010, The Anatolian Seljuk City An Analysis on Early Turkish Urban Models in Anatolia, 273-290

 • Özcan, Koray, 2006, Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme, 21-61

 • Özcan, Koray, 2005, Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yerleşme Sistemi ve Kent Modelleri

 • Özen, İnci, 2012, Antalya-Burdur Kervan Yolu Üzerinde Yer Alan Anadolu Selçuklu Kervansaraylarının Taçkapı Süsleme Programları

 • Özergin, Kemal M., 1965, Anadolu'da Selçuklu kervansarayları, 141-170

 • Özgüç, Tahsin; Akok, Mahmut, 1958, Üç Selçuklu Abidesi Dolay Han, Kesik Köprü Kervansarayı ve Han Camii, 251-258

 • Özyılmaz, Havva; Dağtekin, Emine; Oğuz, Gülin Payaslı, 2007, Tatvan ve Çevresindeki Tarihi Konaklama Yapıları: Hanlar

 • Pancaroğlu, Oya, 2013, Devotion, Hospitality and Architecture in Medieval Anatolia, 48-81

 • Peacock, A. C. S., 2015, The Great Seljuk Empire

 • Peacock, Andrew C. S., 2010, Early Seljūq History: A New Interpretation

 • Peacock, Andrew C. S.; Yildiz, Sara Nur, 2012, The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East

 • Polat, Naci, 2018, Creating New Touristic Fashion Routes with Caravanserais on the Ancient Silk Road in Turkey, 213-224

 • Polo, Marco; Latham, Ronald, 1958, The Travels of Marco Polo

 • Preiser-Kapeller, Johannes, 2015, Calculating the Middle Ages? The Project" Complexities and Networks in the Medieval Mediterranean and Near East"(COMMED), 100-127

 • Presner, Todd; Johanson, Chris, 2009, The Promise of Digital Humanities

 • Presner, Todd; Shepard, David; Kawano, Yoh, 2014, Hypercities Thick Mapping in the Digital Humanities

 • Redford, Scott, 2018, Caravanserais, Roads, and Routes in Seljuk Anatolia

 • Redford, ScottVisualizing Mobility in Cappadocia

 • Redford, Scott, 2021, One Man, Two Caravanserais

 • Redford, Scott, 2016, Ceramics and Society in Medieval Anatolia, 249-272

 • Redford, Scott, 1993, The Seljuqs of Rum and the Antique, 148-156

 • Redford, Scott, 2000, Landscape and the State in Medieval Anatolia: Seljuk Gardens and Pavilions of Alanya, Turkey

 • Redford, Scott, 2020, Rum Seljuq Caravanserais: Urbs in Rure, 35-50

 • Redford, Scott, 2016, Caravanserais and Commerce, 297-311

 • Rice, Tamara Talbot, 1961, Ancient Peoples and Places: The Seljuks In Asia Minor

 • Rice, Tamara Talbot, 1961, The Seljuks in Asia Minor

 • Richlin, Amy, 2013, Role-Playing in Roman Civilization and Roman Comedy Courses: How to Imagine a Complex Society, 347-361

 • Riefstahl, Rudolf Meyer; Wittek, Paul, 1931, Turkish architecture in Southwestern Anatolia

 • Robinson, Damian; Wilson, Andrew, 2011, Introduction: Maritime Archaeology and the Ancient Economy, 1-10

 • Rogers, J. M., 1976, Waqf and Patronage in Seljuk Anatolia: The Epigraphic Evidence, 69-103

 • Roxburgh, David J, 2005, Turks: A Journey of a Tthousand Years, 600-1600

 • Runciman, Steven, 1954, A History of the Crusades

 • Sacher, Daniel; Weyers, Benjamin; Kuhlen, Torsten W.; Luther, Wolfram, 2015, An Integrative Tool Chain for Collaborative Virtual Museums in Immersive Virtual Environments, 86-94

 • Şahin, Esra, 2019, Structural Analyses and Assessment of Historical Çardak Caravanserai in Denizli

 • Şahin, Murat, 2016, Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisi Mekan Tipolojisi Bağlamında Malatya Hekimhan (Taşhan) Kervansarayı Üzerine Bir İnceleme

 • Şahin, Mustafa Kemal, 2018, Konya ve Çevresinde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Bazı Hanlar Üzerine Yorumlamalar, 173-204

 • Şahinoğlu, Metin, 1977, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması

 • Saldana, Marie, 2015, Cave and City: A Procedural Reconstruction of the Urban Topography of Magnesia on the Maeander

 • Saldana, Marie; Johanson, Christopher, 2013, Procedural Modeling for Rapid-Prototyping of Multiple Building Phases, 205-210

 • Sarre, Friedrich Paul Theodor, 1896, Reise in Kleinasien. Sommer 1895. Forschungen zur Seldjukischen Kunst und Geographie des Landes.

 • Sarre, Friedrich Paul Theodor, 1936, Der Kiosk von Konia

 • Scarpino, Matthew, 2010, Automatic SketchUp: Creating 3D Models in Ruby

 • Scheidel, Walter, 2015, ORBIS: The Stanford geospatial network model of the Roman world

 • Scianna, Andrea; Gristina, Susanne; Paliaga, Silvia, 2014, Experimental BIM applications in archaeology: a work-flow, 490-498

 • Selcuklu BelediyesiEğirdir Hanı

 • Şen, Korkmaz, 2015, Elazığ/Keban-Denizli Köyü Kervansarayı (Makıt Han), 209-231

 • Sevimli, Esin Esma, 2019, Konya'daki Kadınhanı Kervansarayı'nın Devşirme Malzemeler Üzerinden Değerlendirilmesi

 • Shanks, Michael, 1997, Photography and Archaeology, 74-107

 • Smelik, Ruben M.; Tutenel, Tim; Bidarra, Rafael; Benes, Bedrich, 2014, A Survey on Procedural Modelling for Virtual Worlds, 31-50

 • Songül, Mecit, 2013, The Rum Seljuqs: Evolution of a Dynasty

 • Stiny, George, 2006, Shape: Talking about Seeing and Doing

 • Stiny, George, 1980, Introduction to Shape and Shape Grammars, 343-351

 • Taeschner, Franz, 1924, Das Anatolische Wegenetz nach Osmanischen Quellen

 • Tanman, Baha, 2001, Alâeddin'in Lambası: Anadolu'da Selçuklu Çağı Sanatı ve Alâeddin Keykubâd (Aladdin’s Lamp: Sultan Alâeddin Keykubâd and the Art of the Anatolian Seljuks)

 • Taştan, Ali, 2010, Türkiye Selçukluları Zamanında Tokat ve Çevresindeki Kervansaraylar

 • Tate, Robert R., 2009, The Seljuk Caravanserais of Anatolia. A GIScience and Landscape Archaeology Study

 • Tavernari, Cinzia, 2017, Stones for Travellers: Notes on the Masonry of Seljuk Road Caravanserais, 59-92

 • Telci, Ahmet, 2011, Türkiye’deki Ticaret Yolları Üzerinde Bulunan Han ve Kervansarayların Fotogrametrik Belgelenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi

 • Temir, Ahmet, 1989, Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi

 • Texier, Charles, 1839, Description de l'Asie Mineure: faite par ordre du gouvernement français de 1833 à 1837, et publiée par le Ministère de l'instruction publique: Beaux-arts, monuments historiques, plans et topographie des cités antiques

 • Thubron, Colin, 2007, Shadow of the Silk Road

 • Topçu, Sultan Murat, 2016, Sİvas Kangal-Alacahan Kervansarayı (BirTarihlendirme Denemesi) / Alacahan Caravanserai Kangal, Sivas (An Attempt of Dating), 123-141

 • Tükel Yavuz, Ayşıl, 1996, Anadolu Selçuklu Hanları ve Posta-Menzil-Derbent Teşkilatları, 25-38

 • Tükel, Ayşıl, 1969, Alara Han'ın Tanıtılması ve Değerlendirilmesi, 429-460

 • Tuncer, Orhan Cezmi, 2010, Diyarbakır-Harput Kervan Yolu, 151-172

 • Tuncer, Orhan Cezmi, 1997, Kayseri Yedi Selçuklu Taçkapısında Geometrik Düzen, 105-152

 • Tuncer, Orhan Cezmi, 2007, Anadolu Kervan Yolları

 • Turan, Osman, 1971, Selçuklular Zamanında Türkiye: Siyâsi Tarih, Alp Arslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1318)

 • Turan, Osman, 1946, Selçuk Kervansarayları, 471-496

 • Tursun, Ayşe, 2020, Akören Ağzı

 • Ün, Halil İbrahim, 2012, Anadolu Selcuklu Sanati V

 • Ünal, Rahmi Hüseyin, 1983, Doğu Anadolu'da Bilinmeyen Üç Selçuklu Hanı, 106-118

 • Ünsal, Behçet, 1959, Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times, 1071-1923

 • Uysal, Mehmet; Aydın, Dicle; Çınar, Kerim; Arat, Yavuz, 2006, Afyon Sultandağı Sahip Ata Kervansarayı, 77-112

 • Varinlioğlu, Güzden, 2011, Data Collection for a Virtual Museum on the Underwater Survey at Kaş, Turkey, 182-188

 • Varinlioglu, Guzden; Alankus, Gazihan; Aslankan, Ali; Mura, Gokhan, 2019, Oyun Tabanlı Öğrenme ile Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması (Dissemination of Digital Heritage Through Game-based Learning, 23-40

 • Varinlioglu, Guzden; Balaban, Özgün, 2021, Artificial Intelligence in Architectural Heritage Research, 207

 • Varinlioglu, Guzden; Halici, Suheyla Muge, 2019, Envisioning Ambiances of the Past, 01015

 • Varinlioglu, Guzden; Ipek, Yekta; Balaban, Ozgun; Alacam, Sema, 2014, Parametric Modeling of Archaeological Heritage in the Age of Digital Reconstruction, 614-617

 • Varinlioglu, Guzden; Kasali, Altug, 2018, Virtual Reality for a Better Past, 243-250

 • Verhoeven, Geert, 2011, Taking Computer Vision Aloft – Archaeological Three-Dimensional Reconstructions from Aerial Photographs with PhotoScan, 67-73

 • Vlahakis, Vassilios; Ioannidis, Nıkoloaos; Karigiannis, John; Tsotros, Manolis; Gounaris, Michael; Stricker, Didier; Gleue, Tim; Daehne, Patrick; Almeida, Luis, 2002, Archeoguide: An Augmented Reality Guide for Archaeological Sites, 52-60

 • Webb, Colin, 2003, Guidelines for the Preservation of Digital Heritage

 • Williams, Tim, 2014, The Silk Roads: an ICOMOS Thematic Study

 • Williams, Tim, 2015, Mapping the Silk Roads, 1-42

 • Wolper, Ethel Sara, 2003, Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia

 • Wood, Peter, 2002, Drawing the Line: A Working Epistemology for the Study of Architectural Drawing

 • Yanık, Gürsel; Bozer, Rüstem; Çeken, Muharrem; Esenli, Fahri; Gocmez, Hasan, 2012, The Characterization of Medieval Ceramics Excavated From the Eğirdir Caravanserai (Turkey), 261-268

 • Yavaş, Alptekin, 2019, Afyon-İshaklı (Saklu) Sahib Ata Fahreddin Ali Kervansarayı (Afyon-Ishaklı (Saklu) Sahib Ata Fahreddin Ali Caravanserai, 95-128

 • Yavuz, Ayşıl Tükel, 1991, Mirçinge Han ve Anadolu Selçuklu Dönemi Eşodaklı Kervansarayları Arasındaki Yeri, 41-55

 • Yavuz, Ayşıl Tükel, 1992, Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Mekan-İşlev İlişkisi İçinde Savunma ve Barınma, 253-284

 • Yavuz, Ayşil Tükel, 1997, The Concepts That Shape Anatolian Seljuq Caravanserais, 80-95

 • Yelen, Resul, 2023, I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemine Ait Yeni Bir Kervansaray Kitabesi (A New Caravanserai Inscription from The Reign of Kaykhusraw I), 515-537

 • Yiğit, İlker, 2020, Hamid-ili’nde Ulaşım Sistemi ve Zaviyeler (Transportation System and Zawiyahs in Hamid-ili), 59-86

 • Yıldırım, Recep; Oban, Raziye, 2011, The Importance of Heritage Roads on the Development of Western Anatolia and Izmir, 90-97

 • Yılmaz Çakmak, Bilgehan; Şahin, Murat, 2018, Selçuklu Portallerinin Günümüz Cephe Elemanı Olarak Kullanılması ‘Konya Örneği’, 11-19

 • Yurdakul, Erol, 1969, Tokat Vilayetinin Gümüştop (Dazya) Köyündeki XIV ncü Yüzyıla Ait Eski Eserler, 243-247